Jättakullens Hällkista

EN UDDA UTFLYKT


Jättakullens Hällkista, eller Wadbackens Hällkista, är med sina 14 gånger 4 meter den största som påträffats i hela Skandinavien. Den ligger frilagd högst upp på en kulle mellan ån Nossan och E20:an utanför Vårgårda och är omöjlig att missa för den som passerar.

Tyvärr har hällkistan skadats svårt genom åren. När den beskrevs 1671 hade 9 respektive 8 hällar på sidorna och 4 takhällar. Knappt hundra år senare fanns det bara en takhäll kvar och resten låg sönderslagna utanför graven, en gavelsten saknades helt.

Under 1800-talet användes kullen som grustag och utsattes då för än större skada. År 1868 hade 11 stenar rasat ner i grusgropen och möjligtvis hade ytterligare andra försvunnit vid bygget av den nya stenbron. Jättakullens hällkista är idag delvis återuppbyggd och är trots sitt dåliga skick en imponerande syn.

Gravformen användes som gemensamhetsgravar av flera generationer, just Jättakullens hällkista är indelad i tre kammare separerade av tvärställda hällar. Utmed Nossans övre dalgång finns en mindre koncentration av hällkistor, något som visar på att området koloniserades i hög grad redan under stenåldern. Förutom Jättakullens hällkista finns det en liknande, om än mindre, vid Lunds backe en kilometer söderut.

Vid Jättakullen finns goda parkeringsmöjligheter och läget gör det enkelt att kombinera med en större exkursion runt traktens många fornlämningar.


Jättakullens Hällkista

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps