Jordkulan i Nöre

EN UDDA UTFLYKT


En backstuga var förr en liten enkel stuga på annans mark som saknade tillhörande åkermark. De beboddes oftast av gamla och fattiga och redovisades separat från torpare. En ovanlig form av backstuga är jordkulan som finns bevarad i Nöre utanför Ulricehamn.

Jordkulans ålder är inte fastställd, men den är troligen från tidigt 1800-tal. I området fanns förr flera stugor och ibland fick man kanske flytta in i kulan som nödbostad. Förmodligen har det tidvis bott folk i jordkulan utan att de varit skrivna där. På 1840-talet finns det anteckningar om att jordkulan var bebodd och 1866 flyttade änkemannen Jonas Andersson, känd som Kule-Gubben, in i jordkulan med sin fjärde fru Anna-Kattarina och sin dotter Johanna. När Jonas gick bort 1877 stannade de kvar i Jordkulan fram till 1885 då den övergavs för gott.

Nöre Byalag återställde jordkulan 1983. Stockväggar och tak är nyuppförda, i övrigt är allt som tidigare. På området finns idag grillplats, visthusbod och vattenkälla och är ett för trakten populärt utflyktsmål.

Jordkulan i Nöre ingår i Ekomuseum Kulturvägen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps