Klippans Naturreservat

EN UDDA UTFLYKT


Klippans naturreservat är beläget mellan Hindås och Rävlanda i Härryda kommun. Det 106 hektar stora naturreservatet bildades 1983 och bjuder på en fascinerande kombination av natur och kulturhistoria.

Klippan är hem för en imponerande gammelskog, där många av granarna överstiger 150 år. Den gamla skogen utgör ett viktig habitat för en rad sällsynta och rödlistade arter som hållav, lunglav, brödtaggsvamp, stubbtrådsmossa, orkidén knärot och fjärilsarten violettkantad guldvinge.

Vad som gör naturreservatet till en udda utflykt är däremot de förfallna resterna av gården Klippan, tidigare känd som Assaretorp. Gården är en av de äldsta i Hindås och Björketorps socken och har legat på sin nuvarande plats sedan åtminstone 1811. Ruinerna av boningshuset och ladugården, inklusive en hög skorstensstock, är idag viktiga kulturhistoriska lämningar som ger en inblick i hur livet kunde te sig i Härryda på 1800-talet. Den gamla skorstenen fungerar numera som grillplats, vilket också ger gårdstomten ett smått surrealistiskt skimmer.

Klippans naturreservat är lättillgängligt med en busshållplats och parkeringsmöjligheter i närheten. Stigen till gården Klippan är lättvandrad och det finns flera informationstavlor.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps