Labyrinten i Hedared

EN UDDA UTFLYKT


Labyrinten i Hedared har tidigare inte varit lätt att hitta till. Från väg 180 finns det ingen skylt, den finner man istället någon kilometer in på Lemmenhultsvägen. Därifrån är det ungefär 500 meter tills ytterligare en skylt pekar in i skogen. Stigen går utmed en stengärdsgård som minner om en tid då landskapet här var öppet. När man till slut når labyrinten i en liten glänta, slås man av att den till skillnad från Ornungalabyrinten är spiralformad.

John Kraft, som grävde fram den på 1980-talet, berättar att lokalbor hävdade att den hade anlagts av vallpojkar för att skydda mot vargen, som man då trodde blev förvirrad av labyrintliknande former. Möjligtvis är Hedareds labyrint en senare konstruktion än den i Ornunga, där man gissat sig till den klassiska formen och fått det till en spiral. Men som vanligt med labyrinter går inget att belägga.

Labyrinten ligger utmed en skogsväg där det kan vara både svårt att parkera och hitta en vändplats. Bäst är att parkera vid den lokala mataffären i korsningen och promenera till den.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps