Lekvads Kraftverk

EN UDDA UTFLYKT


Viskan har på sina ställen alltid varit viktig för den tidiga industrin, från början stavades vattendraget till och med Visan som betyder ungefär den snabba och hastiga. Vid Lekvad strax söder om Kinna var fallhöjden drygt tre meter vilket passade perfekt för ett kraftverk som kunde förse områdets TEKO-industrier med ström.

Området köps 1905 av fabrikör Rudolf Andrén i Kinna och Mauritz Nordberg i Fritsla. Kraftverket står sedan klart 1908 och ”Lekwads Kraftbolag Andrén och Co” börjar sälja el i större skala. Från 1917 drivs kraftverket av Viskans Kraft AB fram till juni 1927. Ett kraftigt och ihållande regnväder orsakade då översvämningar längs hela viskan. Den 30:e juni steg vattennivån ytterligare och luckorna var inte tillräckligt stängda, vatten rann in och kraftverket totalförstördes.

Vad man aldrig tog hänsyn till när man byggde kraftverket var att strömmen vid Lekvad var en viktig lekplats för lax och havsöring, och att den helt försvann i och med kraftverkets uppdämning. Efter att kraftverket länge fått stå kvar som ett minne över Viskans betydelse för bygden så beslutade man sig till slut för att återskapa den naturliga strömmen, sten och betong rensades bort och vattendragets botten återfick sin gamla struktur. Laxen och havsöringen kom tillbaka och området är idag ett populärt fiskeplats.

Är man mer intresserad av industrihistoria och ruinturism än av fiske så står fortfarande resterna av turbinhuset kvar, det är kanske inte mycket men det är en liten bit historia om hur viktig Viskan en gång var för att modernisera de forna jordbruksmarkerna som bevarats. Parkeringsplats finns i anslutning till naturreservatet.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps