Levenestenen

EN UDDA UTFLYKT


Levenestenen med signum VG 117 är egentligen ganska ointressant. Som så många andra runstenar är det en enkel minnesskrift, i det här fallet är det Härulv som rest stenen efter sina söner Var och Torgöt. Den upptäcktes 1927 inmurad i Stora Levene kyrkas vapenhus och var då sönderslagen i två delar.

Runstenen plockades ut, sammanfogades och restes sedan vid kyrkans grusade infart. Det som gör den intressant är det pelarlika formatet, Levenestenen mäter 4,6 meter på höjden och är därmed den högsta runstenen i Sverige.

På stenens framsida finns runraden som berättar att:

”Härulv reste stenen efter sina söner Var och Torgöt. Gud hjälpe deras själar väl”.

På baksidan finns ett inristat kristet kors i en stil som gör att ristningen kan dateras till omkring 1000-talet.

I närheten finns den långt mer intressanta Sparlösastenen så är man ändå i trakten kan man passa på att även besöka Levenestenen, men den är inte värd någon längre omväg.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps