Levenestenen

EN UDDA UTFLYKT


Levenestenen med signum VG 117 är egentligen ganska ointressant. Som så många andra runstenar är det en enkel minnesskrift; i det här fallet är det Härulv som rest stenen efter sina söner Var och Torgöt. Den upptäcktes 1927 inmurad i Stora Levene kyrkas vapenhus och var då sönderslagen i två delar.

Runstenen plockades ut, sammanfogades och restes sedan vid kyrkans grusade infart. Det som gör den intressant är dess pelarlika format; Levenestenen mäter 4,6 meter på höjden och är därmed den högsta runstenen i Sverige.

På stenens framsida finns runraden som berättar att:

”Härulv reste stenen efter sina söner Var och Torgöt. Gud hjälpe deras själar väl”.

På baksidan finns ett inristat kristet kors i en stil som gör att ristningen kan dateras till omkring 1000-talet.

I närheten finns den långt mer intressanta Sparlösastenen. Är man ändå i trakten kan man passa på att även besöka Levenestenen, men den är inte värd någon längre omväg.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps