Lovene Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Karleby strax utanför Falköping är mest känt för sina monumentala megalitgravar från bondestenåldern. Ingen annanstans ligger gånggrifterna så tätt som här och inget besök till megalitstaden är komplett utan ett besök hit. Vad de flesta missar är den lilla anspråkslösa skylten som pekar ner mot Lovene kyrkoruin.

Kyrkan uppfördes antagligen någon gång på 1100-talet och övergavs 1541 efter reformationen. Det var en liten kyrka med ett långhus som mätte ungefär 13 gånger 7 meter utvändigt. Murarna var uppförda som en skalmur av tuktad sandsten och idag återstår de nedre fyra skiften, ungefär en meter höga.

Vid ingången har det funnits en portal och strax innanför står fundamentet till ett dopfunt. Både inne i långhuset och på kyrkogården runt om finns spridda gravar och man har funnit fynd i form av medeltida mynt och brakteater, men i övrigt är marken inte undersökt.

Lovene kyrkoruin är helt övergiven och används inte längre som gudstjänstlokal. Det saknas parkering, informationsskylt och stig. Platsen används även som beteshage. Allt detta gör det till en av de mer svårbesökta kyrkoruinerna i regionen och frågan är om mödan är värd besväret.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps