Lumbers Hög

EN UDDA UTFLYKT


Enligt Vägstgötalagens lagmanslängd från 1240-talet var landskapets första lagman hedningen Lumber, också kallad Lumb eller Lumbr. Han verkade omkring år 1000 och var den som ansvarade för att samla in och sammanställa västgötarnas gamla lagar, som sedemera fick namnet Lumbers lag.

Lumber, hedning som han var, har enligt lokal tradition begravts i en stormanshög strax nordost om Norra Vånga i Vara. Högen mäter omkring 25 meter i diameter och är 4 meter hög. Visserligen är det inte alls säkert att det faktiskt är Lumber som ligger där nere under jord och grus, graven har aldrig undersökts och fynd från en mindre hög på andra sidan vägen pekar snarare mot att Lumbers hög uppfördes någon gång under bronsåldern.

Klart är ändå att trakten kring Norra Vånga haft stor betydelse under forntiden. Förutom de två gravhögarna finns här också Vångastenen placerad vid prästgården, daterad till 500-talet och därmed en av landets äldsta runstenar.

Om Lumbers hög är värd någon omväg beror mest på resenärens intresse av stormanshögar. Högen i Norra Vånga är vare sig störst eller vackrast av alla stormanshögar på Västgötaslätten, men det är också den enda som påstår sig innehålla en lagman.

Parkering saknas men på plats finns en informationsskylt.


Lumbers Hög

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps