Observationsplats Borås

EN UDDA UTFLYKT


Det är inte längre många som reflekterar över de spridda betongkonstruktionerna på höjderna runt om i Sveriges städer. Ofta är det inte mer än något grått och symmetriskt som sticker upp bland sly och jord. Kanske syns slutet på en nedgrävd kabel, kanske finns det någon form av fäste för en mast. Oftast finns det inte längre något kvar alls som minner om tiden för inte allt för länge sedan, tiden då det civila Sverige rustade sig för ett kärnvapenkrig.

Ända sedan tredje rikets fall och Sovjetunionen första steg mot en kärnvapenbestyckad supermakt hade hotet om krig legat som en våt filt över svenskens medvetande. Alla delar av samhället rustade sig för det värsta tänkbara scenariot och civilförsvaret var den gren som ansvarade för att skydda och hjälpa befolkningen.

De civila ledningscentralerna förlades till bergrum där räddningstjänst, sjukvård och andra humanitära insatser kunde koordineras av tjänstemän i skydd av urberget. För att kunna agera behövdes löpande lägesrapporter över förödelsen, och för det uppdraget svarade observationsplatserna.

Observationsplatserna eller kort OBS-platserna förlades till höga punkter i stadens omgivande terräng, eller på hustak om det passade bättre, och själva utkiken rymde två personer som hade kontakt med ledningscentralen genom radio och telefon. I sin kur skulle de kunna ge löpande rapportering och även mäta vart eventuella bomber föll och med vilken styrka.

Gick allt fullständigt fel skulle personalen kunna söka skydd från både stötvåg och radioaktiv strålning, ibland i byggnadens skyddsrum och ibland i en friliggande bunker. Där fanns britsar, fläktsystem, handverktyg och annat som behövdes för att förhoppningsvis rida ut stormen med livet i behåll.

Atomvintern kom aldrig, Sovjetunionen imploderade och det kalla kriget tog slut. Inga tjänstemän behövde någonsin sitta i en kur uppe på ett berg och se staden sväljas av svampmolnen. Med tiden plomberades ledningscentralerna och observationsplatserna revs. Men här och där kan man fortfarande krypa ner i ett rävgryt för att på egen hand få uppleva hur det skulle kännas att gömma sig för den stora bomben.

Bilderna visar tre observationsplatser runt om Borås med bland annat fundament för utkiksplatser, mastställningar, mätstation, skyddsrum och krigsbranddamm.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: Nej
  • Adress: Borås
Öppna i Google Maps