Överkyrke Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Kyrkoruiner bjuder sällan på några större mysterier, ofta är de väldokumenterade och byggnationen har haft ett tydligt syfte. Riktigt så är det inte med Överkyrke i Gökhem, strax utanför Falköping. Gökhems kyrka från 1100-talet är en av landskapets mest kända tack vare sina välbevarade målningar från 1400-talet, men bara 150 meter bort ligger ruinen efter ytterligare en kyrka, som dessutom är samtida.

Överkyrke grävdes ut och konserverades 1955 och det kunde då konstateras genom mynt och gravfynd att den var i bruk från 1100-talet fram till någon gång på 1500-talet. Möjligtvis var det en gårdskyrka, men det kan också ha varit så att Gökhems kyrka byggdes av munkar från en tysk mission medan Överkyrke byggdes av en mission från England.

Något definitivt svar på kyrkans syfte kanske vi aldrig får, men strax intill ruinen ligger Sankt Magni källa, en kultplats från långt innan kristendomen kom till bygden som ändå visar på en lång kontinuitet som helig plats.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps