Runsten VG 187 i Vist

EN UDDA UTFLYKT


Runsten VG 187 i Vist

Den gamla kyrkan i Vist hade anor från 1200-talet och revs 1981. Vid rivningen fann man denna runsten inmurad i den södra långväggen. Egentligen hade man redan bestämt att den skulle bli ett trappsteg i den nya kyrkan men räddades i sista stund. Den har stått på sin nuvarande plats utanför den nya kyrkan i Vist sedan dess.

Runstenen har RAÄ-nummer Västergötland 187, är daterad till mellan år 1010 och 1050 och berättar helt kort:

”Gere satte denna sten efter Gude, sin broder. I England slöt han sina dagar.”


Runsten VG 187 i Vist

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps