Runsten VG 187 i Vist

EN UDDA UTFLYKT


Den gamla kyrkan i Vist hade anor från 1200-talet och revs 1981. Vid rivningen fann man denna runsten inmurad i den södra långväggen. Egentligen hade man redan bestämt att den skulle bli ett trappsteg i den nya kyrkan men räddades i sista stund, vilket var tur då den är en av bara två runstenar i Västergötland som tillhör de så kallade Englandsstenarna.

Det finns drygt 30 runstenar som rests för att hedra minnet av dem som for västerut i olika krigsoperationer, eller rövarstråt. Många dog och vissa fick stenar resta i sina hembygder. Som denna över Gude.

Runstenen har RAÄ-nummer Västergötland 187, är daterad till mellan år 1010 och 1050 och berättar helt kort:

”Gere satte denna sten efter Gude, sin broder. I England slöt han sina dagar.”

Parkering finns i anslutning till kyrkan. Runstenen står vid den östra muren.


Runsten VG 187 i Vist

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps