Runsten VG 190 i Månstad

EN UDDA UTFLYKT


Runstenen i Månstad är egentligen bara en i mängden. Den följer samma historia som så många andra stenar: någon slog sönder den och återanvände den som byggmaterial, och senare återupptäcktes den och restes på nytt. I det här fallet var stenen en del av en bro och återupptäcktes vid en reparation 1905.

När den restes på sin nuvarande plats 1938 valde man att vända runristningen mot den förbipasserande järnvägen istället för mot byvägen, vilket kändes rimligt vid tidpunkten. Men idag är järnvägen nedlagd och banvallen är en cykelväg. Så när byn ville ljussätta runstenen uppstod ett problem. Helst skulle man vilja att alla fick se den belyst, men runorna är fortsatt vända mot den nedlagda järnvägen. Istället för att vända på runstenen valde man att montera belysningen riktad mot stenens tomma baksida. Den syns i alla fall från vägen.

Råkar man ha vägarna förbi efter mörkrets inbrott kan stenen vara värd ett lustigt litet stopp. Runstenen i Månstad, VG 190, berättar annars bara att:

”Ingjald satte denna sten efter Grimulv, sin son”.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps