Sankta Marie Källa

EN UDDA UTFLYKT


Kulten kring offerkällor, där man bytt föremål av värde mot tur eller druckit av vattnet för att hela sjukdomar, går långt tillbaka i tiden. Kultplatsen Alvastra Pålbyggnad i Ödeshög byggdes upp kring en källa för ungefär fem tusen år sedan. Än idag dricker man fortfarande hälsobrunn, bland annat vid Medevi Brunn, om än mest som underhållning.

Offerkällan Sankta Marie nämns i skrift för första gången i boken ”Boerosia” från 1719 av Nils Hufwedsson Dal. Under sommarmånaderna samlade källan tillresta från hela Västergötland som hoppades att vattnet skulle bota både blindhet och andra sjukdomar hos såväl människor som boskap. Träden runt omkring ska då ha varit fulla av kläder som besökarna tagit av sig och lämnat efter att ha doppat sin sjuka eller skadade kroppsdel i det helande vattnet. Lokalbor kallade vid denna tid platsen för Majebo källor, och det ska ha funnits två separata källor där den ena var omgiven av en stenmur. Det ska även ha funnits offerbord av sten där man kunde offra föremål av värde.

I slutet av 1800-talet reste, av okänd anledning, elever från Sven Erikson-skolan ett monument på höjden ovanför källan. Idag finns monumentet samt den ena källan kvar. Kommunen har byggt en ny grillplats och satt upp en varnande skylt om att vattnet är otjänligt.

Det är inte helt lätt att ta sig till offerkällan och frågan är om det är värt besväret. Om inget annat kan det vara en trevlig grillplats.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps