Senäte Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Kållandsö utanför Lidköping är Vänerns näst största ö och ett mycket omtyckt turistmål med Läckö slott som den stora destinationen. Historiskt fanns det två socknar på ön men dessa slogs 1855 samman till dagens Otterstads församling. Den andra var Senäte församling och av denna finns det idag bara spridda minnen kvar av.

Senäte kyrka revs redan 1843 och utgör idag Senäte kyrkoruin, ett besöksmål som ser förhållandevis få turister. Kyrkan hade uppförts runt 1150 i sandsten och bestod från början bara av ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor med absid. Genom åren byggdes kyrkan om med tillbyggnader som sakristia, vapenhus och klocktorn.

Det som idag finns kvar av Senäte kyrka är det Brattska gravkoret som uppförts 1767 åt ägaren av närliggande Senäte gård, tillsammans med några spridda gravstenar, ett nutida träkors samt en minnessten. Flera föremål från kyrkan, som dopfunten och den ena kyrkklockan, förvaras numera i Otterstads nya kyrka. En madonnabild av ek från omkring 1250 finns även på Länsmuseet i Skara.

Senäte kyrkoruin är inte alls någon visuellt imponerande ruin, men det är en trevlig och lugn plats att vända sig till för att komma undan de andra turisterna på ön. Från höjden har man utsikt över Fröfjorden och klipphällarna lämpar sig väl för en kortare rast.

Parkering finns några hundra meter från ruinen i anslutning till landsvägen och på plats finns en informationsskylt.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps