Sjöbergens Koloniområde

EN UDDA UTFLYKT


En gång, när Röda Sten var en samlingsplats för stadens smugglare kallades det för Rövarberget. Hundra år senare begravde man här de fattiga soldater som strukit med i rödsotet. Ytterligare tvåhundra år senare hittar vi torpet där stadens nattman bodde och verkade, tillsammans med ett sanatorium för TBC-sjuka.

Idag heter det Sjöbergen och fortsätter man upp från Röda Sten, en liten bit genom skogen så hittar man en av Göteborgs bäst bevarade hemligheter. Under trettiotalet släpade man sockerlådor upp dit från Carnegie-bruket för att bygga de första djurgårdarna. Det var ransoneringstid och kaninerna skulle komma väl till hands under nödåren. Under femtiotalet tillkom de första odlingslotterna och 1976 så till sist arrendeavtalet.

Under en lång tid var det mest frid och fröjd för de som av en eller annan anledning hade valt att, nästan mitt i staden, bedriva djurhållning och snickra på sina stugor. Hela området ser idag ut att vara byggt av drivved och kärlek. Men hotet om exploatering låg alltid där som ett ont omen för framtiden.

Till saken hör att Sjöbergens koloniområde är unikt, åtminstone för Göteborg, genom att området har växt fram organiskt som en medborgarrörelse. Det är inte detaljplanerat för vare sig naturområde eller kolonilotter utan har istället förblivit en vit fläck på de kommunala kartorna. Det gör att vem som helst kan ansöka att exploatera området.

När en ansökan för 2000 bostäder i utkanterna av området kom in till stadsbyggnadsnämnden 2015 så blev tonen allvarligare hos medlemmarna. Ville de få vara kvar behövde de upplysa allmänheten om att Sjöbergen var något att bevara.

En sommardag 2015 hissades så flaggan och en självständighetsförklaring lästes upp inför tusentals besökare. Naturrepubliken Sjöbergen hade bildats. Hösten 2018 lämnades Göteborgsförslaget ”SKYDDA SJÖBERGEN” in till kommunfullmäktige. Förslaget var att ge området ett långsiktigt skydd genom att ändra detaljplaneringen för området till ”odling och djurhållning.

Idag verkar det som att Sjöbergens koloniområde kommer att räddas. Men inget är ännu bestämt så passa på att uppleva en unik del av Göteborg innan det är för sent.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps