Södra Säms Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Kyrkan i Södra Säm byggdes någon gång mellan 1250 och 1340 och uppfördes med en absidsal, en halvrund utbyggnad som anslöt direkt till långhuset utan något kor mellan. I hela Skandinavien känner man bara till ett tiotal liknande kyrkor, men tyvärr är den i Södra Säm inte mycket mer än en grundmur.

På 1820-talet hade socknen slagits samman med Gällstads och kyrkan övergavs för gott 1824. Under en tid användes den som sädesmagasin innan man på den närliggande gården började plocka sten från den för att bygga en ladugård. Kyrkan förföll till en stenhög men restaurerades på 1940-talet till det skick vi ser idag.

Strax intill Södra Säms kyrkoruin ligger ytterligare en ovanlig kyrka som upptäcktes först 2009. Hembygdsforskaren Arne Johansson hade hittat en gammal skifteskarta från 1710 med texten ”En gammal förfallen kyrkiogård” markerat på en äng. När platsen grävdes ut hittade arkeologerna spår efter ett litet träkapell från 1100-talet. Antagligen var den i bruk samtidigt som stenkyrkan och användes kanske av förbipasserande resenärer, eller för att dyrka ett lokalt och bortglömt helgon. Idag är platsen utmärkt med en nutida grundstomme som visar hur det bör ha sett ut.

De bägge kyrkoruinerna i Södra Säms är egentligen inte mycket att se men är ändå värda ett besök. Hembygdsföreningen har skyltat upp området så att det är lätt att bilda sig en bild av hur livet sett ut här under medeltiden och även ledat upp den gamla kyrkstigen med ytterligare sevärdheter, som den gamla jordkällaren där länsman förvarade fångar.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps