Spjuthults Såg

EN UDDA UTFLYKT


Hittar man ett vattendrag med någorlunda fallhöjd i skogsbygderna, hittar man ofta också en ruin. Det kan vara fördämningen efter en skvaltkvarn, ett kraftverk eller som här i Spjuthult utanför Töllsjö, ruinen efter en såg.

På 1817 års storskifteskarta markerar två kvarnsymboler platsen och på en annan karta från 1856 finns det skrivet att det nu finns en såg där. Sågverket fortsätter sedan att dyka upp på kartorna under 1800-talet, men 1963 är sågen borta och bara markerad med en husgrund och noteringen om att det är en allmänning.

Mycket mer än så vet man inte om sågen, men det är en vacker ruin som ligger strax intill vägen. Det finns få udda utflykter i Bollebygd och turisten kan inte vara alltför kräsen. Parkeringsficka finns utmed landsvägen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps