Stenkullen

EN UDDA UTFLYKT


Kyrkbyn Tun vid Vänerns södra strand har en historia som går tillbaka till bronsåldern då byn var en av huvudorterna vid sjön. På en höjdrygg ligger ett av Sveriges största gravrösen från tiden, kallat Stenkullen, som mäter 60 meter i diameter och har en höjd på 7 meter.

Stenkullen sticker ut i landskapet och har länge lockat till sig skattletare. Graven är inte undersökt men liknande storrösen har innehållit en hällkista med den döde och gravgåvor i brons och guld. Under 1800-talet använde även Tuns församling röset som stenbrott vilket ytterligare förstört det och antagligen var det en gång mycket större än idag.

Vid Tuns kyrka ligger även en större gravhög från yngre järnåldern, och tidigare fanns det ytterligare en på kyrkogården. Den senare försvann när kyrkogården någon gång gjordes om, men att det funnits två stora gravhögar på samma plats tyder på att Tun varit en viktig plats även senare under järnåldern.

Parkeringsplats och informationstavlor finns i anslutning till Stenkullen.


Stenkullen i Tun

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.428714, 12.731964
  • Adress: Stenkullen, 530 30 Tun
Öppna i Google Maps