Stockabäcks Kvarn

EN UDDA UTFLYKT


Stockabäcks kvarn är kanske ingen spektakulär utflykt i sig, men ett besök till kvarnen innebär att man får stifta bekantskap med Storåns dalgång, ett riksintresse för både
natur- och kulturmiljövården.

Mellan Rävlanda och Hällingsjö sträcker sig Storåns lummiga dal, ett landskap format av istidens forntida glaciär och dess mäktiga isälvar. Storån har genom årtusenden grävt sig ned och skapat dramatiska ravinlandskap i landskapet. Ravinerna med sina sluttande sidor är antingen täckta av betande djur eller klädda i skog.

Här breder det klassiska odlingslandskapet ut sig, och åkrarnas gyllene skiftningar är typiska för regionens skogsnära jordbruksbygd. Bebyggelsen slingrar sig längs med dalens branta sluttningar och vid horisonten reser sig skogsbeklädda höjder. Jordbrukets traditionella sysslor – både betande djur och åkerbruk – håller landskapet vidsträckt och öppet.

Det är här vi finner Stockabäcks kvarn, en av flera gamla anläggningar utmed Storån som tagit sin kraft från den meandrande ån. Kvarnen är idag mest en bortglömd redskapsbod, men promenaden innebär ett enkelt sätt att stifta bekantskap med miljön här runt Storån.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.631353, 12.496878
  • Adress: Stockabäck, 438 97 Rävlanda
Öppna i Google Maps