Svenska Ödehus

EN UDDA UTFLYKT


Överallt, både på landsbygden och i städerna, står otaliga ödehus. De är fyllda av artefakter som är omöjliga att förstå för en utomstående. Dessa hus är hem och livsprojekt som till synes har lämnats orörda, förutom av tidens tand. Ibland kan de stå i många år, ibland bara över en vinter. Varför de till synes har övergivits så plötsligt eller i sådan hast förblir oftast en gåta.

Våra liv lämnar små spår som är omöjliga att tyda för en utomstående. Vi använder objekt för att lagra minnen och upplevelser, som om de skulle riskera att försvinna om de inte lagrades utanför sinnet. Objekten ackumuleras med tiden och bildar ett arkiv över livet, tryggat från glömskan i en fysisk form. Men om minnet hos medmänniskorna lever två generationer, lever tingens minnen bara en.

De övergivna hemmen berättar halvsanningar om sina försvunna invånare. Främlingen i dörren kan bara spekulera i vad som har hänt och varför hemmet har övergetts. Först kan det vara svårt att upptäcka dem, men när synen väl har ställts in ser man dem överallt, de svenska ödehusen.

Alla ödehus har en ägare, om det så bara är för marken. Med fastighetskartan och lantmäteriets e-tjänst går det att spåra aktuell ägare för att ta kontakt. Att vandra in på eget bevåg räknas som olaga intrång och är straffbart.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: Överallt
  • Adress: Sverige
Öppna i Google Maps