Torpa Stenhus

EN UDDA UTFLYKT


Torpa Stenhus nära sjön Åsunden är en av landets mest välbevarade medeltidsborgar. Borgens historia sträcker sig tillbaka till omkring 1470 då det första stenhuset uppfördes av riksrådet Arvid Knutsson som en försvarsanläggning mot danskarna.

Genom århundradena har borgen genomgått flera om- och tillbyggnader, speciellt under 1500- och 1600-talen, inklusive tillägget av ett trapptorn omkring 1550 och dekorationer i renässans- och barockstil.

Borgen är särskilt känd för sin koppling till den adliga ätten Stenbock. Catherine Stenbock, Gustav Vasas tredje och sista gemål, bodde här och borgen har sedan dess varit i familjen Stenbocks ägo, aldrig sålts utan endast övergått genom arv.

Under 1600-talets första hälft upplevde Torpa Stenhus en glansperiod under Gustav Otto Stenbock som byggde ett nytt trähus bredvid stenborgen för representation. Ett slottskapell i barockstil tillkom också och invigdes 1699.

På senare år har borgen ägts av familjerna Sjöblad och Sparre och har genomgått en omfattande inre renovering där den ursprungliga rumsindelningen återställts. I dag fungerar Torpa Stenhus som ett levande museum där man genom de återskapade rummen kan uppleva Torpas historia genom tiderna, med eller utan guide i tidstypisk utstyrsel.

Torpa stenhus håller öppet under sommarmånaderna, se deras hemsida för ytterligare besöksinformation.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps