Vanäs Fyr

EN UDDA UTFLYKT


Vanäs fyr i Karlsborg har en historia som sträcker sig tillbaka till 1864 när den första fyren byggdes för att betjäna sjöfarten via Göta kanal, samt malmtransporten mellan Zinkgruvan och Göteborg. Den ursprungliga fyren sköttes av brovakten för bron över Göta kanal och var utrustad med en parabolisk spegelapparat och oljelampa.

Fyren som står på Vanäs udde idag byggdes 1892 och ersatte den tidigare. Den nya konstruktionen var avsedd att vara synlig från alla riktningar för fartyg på väg mot Göta kanals mynning. Fyren utrustades med en trumlins, en fotogenlampa från Lyth och en rotator från Lindberg, vilket innebar en betydande teknologisk förbättring. År 1921 ersattes fotogenlampan med AGA-ljus och en solventil, och år 1977 elektrifierades fyren.

Fyrens struktur är byggd av trä på en sockel av kalksten och har en åttakantig, konisk form. Den är cirka 12 meter hög och dess arkitektur är ett utmärkt exempel på tidstypiska fyrar, med en inre och yttre panel som klätts med stående locklistpanel. Lanterninen är av järn, täckt med kopparplåt och krönt av en kopparplåtknopp. Fyren nås genom en svartmålad dörr och har en spiraltrappa inuti som leder upp till lanterninen​​.

Fyren har genomgått flera renoveringsarbeten, bland annat för att åtgärda skador orsakade av hussvamp. År 1999 upptäcktes omfattande skador, och efter sanering återställdes skadade delar med nya material som matchade de ursprungliga dimensionerna. Utvändigt kläddes utsatta sidor med fiberduk som ersättning för vindpappen, och en ny utvändig lodrät panel installerades. Åtgärderna avslutades med att panelen målades vit med linoljefärg, och dörren samt smidesräcket på altanen målades svart​​.

Vanäs fyr är statligt byggnadsminne sedan den 14 december 1978, med fastställda skyddsföreskrifter från den 30 november 2000.


Vanäs Fyr i Karlsborg

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps