Stora Rytterne Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Stora Rytterne kyrkoruin är tillsammans med den i Lilla Rytterne bland de äldsta spåren efter kristendomen i Västmanland och även bland de mest sevärda.

Stora Rytterne är den äldre av de två och började byggas redan på 1200-talet. Inte mycket är känt från kyrkans tidiga år, men två runstenar från 1000-talet visar att platsen varit viktig redan då och möjligtvis ersatte stenkyrkan en tidigare stavkyrka. Ortsnamnet Lundby kan också tyda på att det innan den första kyrkan fanns en offerlund på platsen. Att uppföra kyrkor på hedniska kultplatser var ett vanligt sätt att undvika motsättningar mellan den gamla och nya religionen.

Stenkyrkan från 1200-talet byggdes med tiden om och ut. Från början bestod den endast av tornet, långhusets västra parti samt koret. När kyrkan på 1700-talet hade stora sprickor i väggarna efter sättningsskador, fanns det flera tillbyggnader som sakristia och vapenhus.

Stora Rytterne kyrkoruin restaurerades först på 1930-talet tillsammans med den i Lilla Rytterne, men den instabila grunden ledde till att ytterligare en konservering blev nödvändig. Ruinen som den ser ut idag är resultatet av den senare restaureringen som skedde 2006-2011, då man fick montera ner hela den östra gaveln som var nära att rasa och återuppbygga den sten för sten.

De bägge ruinerna i Rytterne är givna besöksmål för den som åker Tidö Turistväg, men de är även väl värda en egen avstickare. Parkering och informationsskylt finns vid ruinen. Runstenarna Vs 1 och Vs 2 hittar man strax utanför på den gamla kyrkogården.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 59.51277, 16.34306
  • Adress: Rytterne Lundby 6, 725 92 Västerås
Öppna i Google Maps