Kategorier


För att skapa någon form av struktur bland alla udda utflykter och obskyra sevärdheter behövdes ett kategorisystem. Utflykter som museer har varit enkla att katalogisera medan andra har varit svårare att passa in i en enda kategori. Ibland dyker samma sevärdhet upp i flera kategorier och ibland finns det en ensam sevärdhet i en kategori.

Med ett spann som rör sig från högt till lågt, mellan stora sevärdheter och obskyra anekdoter är det omöjligt att träffa rätt överallt. Känns katalogen oöverskådlig finns kartan och landskapsindelningen till hjälp.