Industrihistoria


I varje hörn av Sverige finns lämningar och ruiner efter landets industriella framväxt. Från de första kvarnarna och sågverken, vidare till efterkrigstidens gruvor och industrier fram till moderna fabriker som av en eller annan anledning spelat ut sin roll. Ibland är de väl omhändertagna besöksmål men allt som oftast existerar de i periferin, vid sidan av allfarvägarna.

Många gånger hamnar också Sveriges industrihistoria i bakgrunden när sevärdheter kommer på tal. Lämningarna kan anses fula, osäkra eller helt enkelt ointressanta för en besökare på jakt efter en sevärdhet. Men platserna berättar om vår gemensamma historia, hur samhället har utvecklats genom industrialiseringen och de berättar om människors blod, svett och tårar i arbetet med att bygga den värld vi ser idag.

Kategorin Industrihistoria rymmer udda sevärdheter i ett stort spann. Från en vacker kvarnruin med anor från medeltiden till en livsfarlig gruva i Bergslagen som stängde på 1980-talet. Ibland faller utflykterna inom fenomenet urban exploration, ibland är det en registrerad fornlämning och ibland går utflykten till miljöer där det krävs ansträngning för att ens upptäcka att det en gång fanns en verksamhet på platsen.