Fornlämningar


Från högar och rösen till domarringar och skeppssättningar. Sverige är fullständigt översållat av gravsättningar, hällristningar, kultplatser och andra lämningar från vår forntid.

Vissa fornlämningar är mystiska, som den märkliga matrisen i Flyhov, runstenen i Rök eller Blekinges runstenar med förbannelser. Andra är så mäktiga att man förundras över hur avancerad civilisationen måste ha varit under stenåldern. Hur dösarna och gånggrifterna kunde byggas och vilken teologi som fick människorna att ta sig an sådana enorma projekt.

Många ser dem inte som sevärdheter, men ofta är det rofyllda och vackra platser som lämpar sig väl för stilla kontemplation om våra förfäder.

Andra passar helt enkelt perfekt för en picknick med familjen.