Domarringar


En domarring är en forntida gravanläggning som kom i bruk under slutet av bronsåldern och var vanligast under folkvandringstiden. Det är en typ av stenkrets där stora stenar eller klumpstenar är glest placerade för att bilda en cirkelform. Vanligtvis är stenarna udda till antalet, med sju eller nio stenar som det vanligaste antalet.

Trots att domarringar namngavs som tingsplatser där rättsliga beslut fattades, finns det inga tecken på denna funktion från järnåldern. Istället har domarringar ibland visat sig vara brandgravar, även om de är relativt fattiga på fynd. Det har också förekommit att sekundärgravar har lagts till senare.

I Sverige är Jönköpings län och före detta Skaraborgs län de områden där de flesta av landets domarringar finns, men de förekommer också i övriga Götaland, Mälardalen och Skåne. Många domarringar har genom åren blivit förstörda genom odling och andra mänskliga ingrepp men det finns samtidigt ett stort antal kvar som går att besöka.

Under denna kategori samlar vi särskilt spektakulära domarringar, och sådana vi sprungit på av en slump. Saknas din favorit bland Sveriges domarringar? Tipsa oss gärna, kontaktformuläret hittar du här.