Gånggrifter


Gånggrifter är en typ av megalitgrav, vilket betyder att de är gravar som är byggda av stora stenblock. De består av en gravkammare och en tvärställd gång som leder in till kammaren, där kammaren och gången bildar ett ”T” sett uppifrån. Gravkammaren är ofta omgiven av en hög, men högen är relativt låg i jämförelse med kammarens höjd.

Gånggrifterna uppfördes runt 3350–3200 f.Kr. och användes under några sekler. Fynd har dock visat att man spontant eller periodvis ofta har använt gravkamrarna under senneolitikum och stenålderns slut, vilket är samma tid som hällkistornas tid. Sporadiska begravningar har även gjorts i högen eller i kammaren samt dess gång fram till järnåldern.

I gravkamrarna har man hittat obrända skelettdelar och en del enklare föremål från den primära perioden, som sträcker sig till omkring år 2900 f.Kr., samt spridda fynd från efterföljande perioder. De största gånggrifterna i Sverige återfinns på Falbygden, ett område mellan Vänern och Vättern, runt Falköping.

På Falbygden finns 127 säkra gånggrifter samt 77 osäkra (men sannolika) gånggrifter, vilket ger summan 204 stycken eller omkring 2/3 av alla gånggrifter i Sverige. De övriga är belägna i Halland, Bohuslän, Skåne och på Öland. Det har även spekulerats om en eller möjligen ett par gånggrifter i Södermanland.

Gånggrifter är bland de mest visuellt imponerande gravformerna från forntiden och innebär ofta en spännande utflykt. Här har vi samlat ett antal som vi tycker förtjänar ett besök, och några andra som inte förtjänar någon längre omväg. Saknas din personliga favorit? Tipsa oss gärna, kontaktformuläret hittar du här.