Hällristningar & Hällmålningar


Hällristningar är bilder eller symboler som är ristade i klippor eller berg. I Sverige finns det tusentals hällristningar från bronsåldern, som sträcker sig från cirka 1800 f.Kr. till cirka 500 f.Kr. Många av dessa hällristningar finns i Bohuslän, Gotland och Uppland men även på andra platser i landet.

Hällristningarna visar ofta människor, djur, skepp, solsymboler och andra motiv som var viktiga för bronsålderskulturen. Den vanligaste formen av hällristningar är däremot skålgropar, knackade små skålar vars innebörd fortfarande utgör ett stort mysterium.

De är representerar en viktig kulturskatt och historisk källa för att förstå bronsåldersmänniskornas liv och världsbild, ändå innebär de ofta obskyra sevärdheter som många gånger är svåra att hitta till.

De mest berömda hällristningarna i Sverige finns i Tanum, Bohuslän, där det finns över 400 hällristningsplatser. Här finns bland annat bilder av skepp, hästar, hjortar och människor som utför olika handlingar. Det finns också hällristningar i norra Sverige, till exempel i Nämforsen och Tåsjö i Jämtland, där de visar renar, björnar och andra djur som var viktiga för de samiska folken.

Hällmålningar från stenåldern är en annan typ av klippkonst som finns i Sverige. Dessa målningar är mycket äldre än hällristningarna från bronsåldern och dateras tillbaka till stenåldern – 6000-2000 f.Kr. De målades av jägar-samlare som använde naturen som sin främsta källa till försörjning.

Hällmålningarna är oftast målade med röd ockra eller andra pigment och visar djur, människor och symboler som var viktiga för stenålderskulturen. Många av dessa hällmålningar är mycket välbevarade och ger oss en inblick i hur människor levde och tänkte för tusentals år sedan.

Saknas din favoritlokal med hällristningar eller hällmålningar? Tipsa oss gärna, kontaktformuläret hittar du här.