Labyrinter


Labyrinter är mystiska och mytomspunna strukturer som har en stark koppling till det nordiska kulturarvet. I Sverige finns omkring 300 kända labyrinter, medan Finland har cirka 200 och Norge har ungefär 20. De flesta svenska labyrinterna ligger utmed kusterna och mer än hälften av dem finns i Norrland.

De nordiska labyrinterna består vanligtvis av rader av kullerstenar som lagts i ett symmetriskt, snarare än slumpmässigt, mönster. De flesta labyrinter i Sverige härstammar från 1300-talet och framåt, medan ett fåtal äldre labyrinter finns i anslutning till brons- och järnåldersgravar.

Labyrinter har en starkt magisk betydelse och anses ha varit en viktig del av den nordiska kulturen. Många labyrinter är belägna vid fiskeplatser där de anses ge god fångst och vind att gå i labyrinter. I södra Sverige kallas de ibland trälborg eller trälleborg och på Finlands västkust från Nyland till Österbotten används namnet jungfrudans för att beskriva dem.

Det finns många teorier om vad labyrinterna användes till. En av de mest populära är att de användes för ritualer eller ceremonier, medan andra tror att de användes för navigation eller för att markera territorium.

Det sägs att en sorts folkliga lekar eller skådespel försiggick i trojaborgarna, med temat av en ung man som söker sig in genom labyrinten, kanske besegrar faror på vägen, och slutligen når fram till den unga kvinnan i mitten. Detta tema finns även i många andra myter och legender i nordisk folklore.

Labyrinter är våra mest mystiska fornlämningar och slutar aldrig fascinera vare sig ung eller gammal. Många labyrinter har blivit bevarade och restaurerade och målet är att samla dem alla här. Saknas din egna favorit? Tipsa oss gärna, kontaktformuläret hittar du här.