Runstenar


Runstenar är en typ av stenmonument som är karaktäristiska för Sverige och de nordiska länderna. Runstenar är gjorda av sten och är ofta täckta av inskriptioner skrivna med runor, ett antikt skriftsystem som användes av de germanska folken i Norden.

Runstenar kan variera i storlek, form och inskription. Vissa är små och enkla, medan andra är stora och påkostade. Ofta är runstenarna resta till minne av en avliden person eller för att hedra en viktig händelse eller person. De äldsta runstenarna är från 400-talet e.Kr. och de senaste är från 1100-talet e.Kr.

En typisk runsten är gjord av granit eller annan hård sten och är rektangulär eller något rundad till formen. Stenen kan variera i storlek, men de flesta är mellan två och fyra meter höga och några decimeter breda och tjocka.

Inskriptionerna på runstenarna är skrivna med runor, som är ett antikt skriftsystem som användes av de germanska folken i Norden. Runorna består av vinkelräta linjer som representerar olika ljud. Ofta innehåller inskriptionerna information om personen som stenen rests till minne av eller för att hedra en viktig händelse eller person.

Utöver personliga minnesmärken och hedersmonument kan runstenarna också ha haft praktiska syften. En del runstenar fungerade som riktmärken eller gränsmarkörer, medan andra användes som varningsskyltar för att varna för farliga farvatten eller krigshärar.

En annan fascinerande aspekt av runstenarna är deras dekorativa inskriptioner. Många runstenar har dekorationer som djur, skepp och människor. Dessa motiv är ofta stiliserade och har en stark symbolisk betydelse. Djurmotiven kan exempelvis representera styrka och mod, medan skeppet kan symbolisera resor och äventyr.

Det finns cirka 2500 kända runstenar i Sverige. De flesta finns i Uppland, men de finns också spridda över resten av landet. Här samlar vi dem vi sprungit på under våra resor. Saknas din favorit? Tipsa oss gärna, kontaktformuläret hittar du här.