Skeppssättningar


Skeppssättningar var en av de mest imponerande gravformerna under järnåldern i Skandinavien och de var en viktig del av den nordiska kulturen och religionen. En skeppssättning var mer än bara en gravplats, den var också en symbol för en persons status, makt och betydelse i samhället. Det var vanligt att hövdingar, kungar och krigare begravdes i skeppssättningar, men även vanliga människor kunde begravas på detta sätt.

Skeppssättningar var ofta byggda på hög höjd eller på kullar och platser som hade god utsikt över området runt omkring. De bestod av stora stenar som var formade som ett skepp eller en båt, och kunde vara upp till 40 meter långa. De var vanligtvis placerade i öst-västlig riktning, med fören i öster och aktern i väster, vilket tros ha symboliserat en resa mot soluppgången och det nya livet efter döden.

Gravarna var ofta fyllda med föremål som personen ansågs behöva i livet efter döden. Det kunde vara vapen, smycken, mat, dryck och andra personliga föremål. Det var också vanligt att gravarna markerades med runinskrifter som berättade om personen som begravdes och dess betydelse för samhället.

Skeppssättningar har fortsatt att fascinera och inspirera människor i århundraden. De har inspirerat konstnärer, författare och filmskapare och har blivit en viktig del av Skandinaviens kulturarv. Här samlar vi skeppssättningar från norr till söder, vissa är regelrätta skeppssättningar medan andra mer omtvistade.

Saknas din favorit bland landets skeppssättningar? Tipsa oss gärna, kontaktformuläret hittar du här.