Fabriker


Under kategorin fabriker finner vi en samling industrihistoria sevärdheter som rör sig över ett stort spann, både i tiden och vad som återstår av lämningarna. Från de äldsta bruksmiljöerna där det idag bara återstår spridda murrester fram till relativt intakta fabriksområden som sjöd av aktivitet för knappt en generation sedan.

Utflykterna berättar om regionala industriella epoker så som Skånes sockerindustri och Sjuhäradsbygdens tekoindustri. De berättar också om gångna tiders småskaliga produktion av brännvin, linne och sill. Vissa fabriker står kvar, några få är byggnadsminnesförklarade eller skyddade som fornminnen, men de allra flesta har lämnats åt sitt öde i väntan på att naturen ska göra sitt.

Några enstaka utflykter till fabriker handlar också om verksamheter som fortfarande är igång, där man tagit tillvara på historien för att skapa något nytt. I andra fall har byggnaderna när du läser detta redan försvunnit för alltid, och existerar nu bara som spridda fotografier och texter i böcker och på nätet.

Fabrikerna utgår många gånger sällsamma sevärdheter med intressanta historier, men det är inte alltid de går att besöka bara för att de finns listade här. Om fabriken revs innan publicering, eller om den är stängd för allmänheten så är det nämnt i artikeln, men utveckligen går fort så resenären gör bäst i att uppdatera sig innan avfärd.

Har du en egen favoritindustri eller fabrik så får du gärna tipsa om den. Kontaktformuläret hittar du här.

Industrihistoria

Upptäck sevärdheter i andra kategorier.