Järnväg


När järnvägen kom till Sverige i slutet av 1800-talet öppnade det upp landskapet på ett helt nytt sätt. Nu kunde man resa relativt snabbt i bekvämlighet över stora avstånd och det blev möjligt för en större del av befolkningen att se sig om i landet. Järnvägen kom att dominera drömmen om frihet fram till bilismens intåg efter andra världskriget. För den nyfikne resenären kunde inget tåg i världen längre mäta sig med en egen bil.

Att resa med tåg är än idag ett både pragmatiskt och miljövänligt sätt att förflytta sig längre sträckor. Tågen stannar däremot inte längre vid många av de gamla stationssamhällena, och många delar av det gamla järnvägsnätet är sedan länge nedmonterat. Kvar finns stationshus, broar, banvaktsstugor och andra industrihistoriska lämningar från en epok då tåget symboliserade resa och frihet.

Utforska Sveriges mindre uppmärksammade lämningar här i kategorin ”Järnväg”. Har vi missat din personliga favoritlämning får du gärna tipsa oss – kontaktformuläret hittar du här.

Industrihistoria

Upptäck sevärdheter i andra kategorier.