Kraftverk


När Rydahls Manufaktur AB 1882 installerade en vattendriven elgenerator i sin fabrik utanför Borås för att få elektrisk belysning var det början på en revolution. Efter det gick utvecklingen snabbt, bara tre år senare fick Härnösand som en av Europas första städer gatubelysning och 1910 startades de första turbinerna i svenska statens vattenkraftverk i Trollhättan.

Kraftverk har genom åren byggts i de flesta lämpade vattendrag, både för specifika industrier och för städer och byar på större avstånd. Många kraftverk har också sedan länge blivit omoderna och lämnats öde. Kvar står dammkonstruktioner, kraftverksbyggnader och andra lämningar som berättar deras historia.

Ruinerna efter Sveriges tidiga kraftverk utgör en del av vår gemensamma samtidshistoria, de berättar om hur elektrifieringen av landet växte fram för att möjliggöra det liv vi idag ser som en självklarhet. Ibland erbjuder de spektakulära miljöer med torrlagda vattendrag som skapar en surrealistisk miljö. Andra gånger är det melankoliska kallmurade ruiner vid svårtillgängliga vattendrag.

Känner du till ett alldeles särskilt vackert gammalt kraftverk som saknas här? Då får du gärna tipsa oss – kontaktformuläret hittar du här.

Industrihistoria

Upptäck sevärdheter i andra kategorier.