Skogsindustrier


Där det finns ett vattendrag där finns det också en såg. Så såg det i alla fall ut i skogsbygderna innan skogsindustrin effektiviserades på 1960-talet. Idag är sågverksindustrin koncentrerad till några få industrier. I skogen hörs inte längre några yxor och sågar, inte heller belamras vattendragen med timmerflottning. Istället har några få maskiner tagit över det arbete som en gång kunde ge arbetstillfällen åt hela samhällen.

Idag utgör sågverken och flottningsanläggningarna istället märkliga sevärdheter. Ibland kommer de i formen av en ruin, ibland som en modern övergiven anläggning. Följ med på en resa genom en bortglömd del av Sveriges skogsindustri, så som den såg ut för inte allt för länge sedan.

Har vi missat din egen favorit bland skogsindustrins lämningar? Tipsa oss gärna – kontaktformuläret hittar du här.

Industrihistoria

Upptäck sevärdheter i andra kategorier.