Konst


Graffiti och gatukonst i allmänhet är en kontroversiell uttrycksform som många har en åsikt om. Är det en konstform, vandalism eller en kombination av bägge? Är det en demokratisering av det offentliga rummet eller en ockupation av detsamma?

Den samtida graffitins historia tar sin början i amerikansk subkultur under tidigt 1970-tal för att sedan ta sina första steg in i den etablerade konstvärlden under det tidiga 1980-talet. Till Sverige kom graffitin i mitten av 1980-talet och har trots nolltolerans, saneringar och rivningar fått fäste som en uttrycksform med många utövare. Idag beställer många kommuner muralmålningar för att smycka gamla fasader och liva upp gråa urbana miljöer, andra gånger är det ovälkommet klotter på en busshållsplats.

Oavsett vad man tycker om graffiti så fortsätter den att pryda (eller förstöra) offentliga utrymmen. Många gånger på svåråtkomliga platser, andra gånger i form av spektakulära muralmålningar. Udda Utflykter väljer att hålla sig neutral i debatten om graffitins vara eller inte vara. Så länge den finns utgör lokalerna i många fall udda sevärdheter och förtjänar därmed en egen kategori här under konst.

Har vi missat din favoritvägg målad med graffiti, eller ett område som i dina ögon är helt förstört av klotter? Tipsa oss gärna – kontaktformuläret hittar du här.

Konst

Upptäck sevärdheter i andra kategorier.