Kulturhistoria


Kulturhistoria är den brokigaste kategorin av udda utflykter. Här samsas arkitektur och byggnadsminnen med offerkällor och båtkyrkogårdar. I samma kategori finner man även imitationsruiner, varuautomater och ett övergivet mentalsjukhus.

Tidsmässigt tar kategorin kulturhistoria avstamp i medeltiden och fortsätter fram till våra dagar. Vissa har uppkommit innan 1850 och räknas som fornlämningar, andra gör det inte.

Kulturhistoriska sevärdheter är ofta de som är lättast att ta till sig. Här finns till skillnad från fornlämningarna från forntiden en historisk kontext som förklarar platsens värde – skriftliga källor som berättar om vilka levnadsöden som påverkat eller påverkats av platsen i fråga. Det innebär helt enkelt oftast ett lite roligare besöksmål.