Kulturhistoria

Kulturhistoria är den brokigaste kategorin av udda utflykter. Här samsas arkitektur och byggnadsminnen med offerkällor och båtkyrkogårdar. I samma kategori finner man även imitationsruiner, varuautomater och ett övergivet mentalsjukhus.

Kulturhistoriska sevärdheter är ofta de som är lättast att ta till sig. Här finns till skillnad från fornlämningarna en historisk kontext som förklarar platsens värde, skriftliga källor som berättar om vilka levnadsöden som påverkat eller påverkats av platsen i fråga. Det innebär helt enkelt oftast ett lite roligare besöksmål.