Byggnadsminnen


Ett byggnadsminne är en kulturhistoriskt viktig byggnad, miljö eller anläggning som berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats.

Byggnadsminnen är skyddade i lag vilket betyder att byggnaden ska bevaras för all framtid. Det finns både byggnadsminnen som utses av länsstyrelserna och sådana som utses av staten. Gemensamt är att de åtnjuter det starkaste kulturhistoriska skyddet som finns i Sverige.

Idag finns det över 2400 byggnadsminnen och att besöka dem alla ligger utanför udda utflykters räckvidd, men här samlas sådana vi tycker förtjänar att lyftas fram lite extra, eller så är det bara byggnadsminnen vi sprungit på under våra resor och blivit imponerade av.

Tipsa oss gärna om din egna kulturhistoriska favoritutflykt  – kontaktformuläret hittar du här.