Slottsruiner & Borgruiner


Sveriges slottsruiner är kanske långt ifrån lika imponerande som dem på kontinenten men de kan fortfarande vara imponerande sevärdheter. Flera slottsruiner är välbesökta och andra står under Statens fastighetsverks beskydd, men de allra flesta slottsruiner är bortglömda.

Följ med Udda Utflykter på en kulturhistorisk resa genom medeltidens borgruiner och forna slott. Till de gamla danska herresätena på Skånes slätt, upp via Västkusten och in i landet mot Visingsö. Till en bortglömd och numera förbjuden ruin mitt i Stockholm och avslutningsvis till Gotlands stenhus.

Tillsammans berättar en ruinresa genom Sverige om landets historia under medeltiden, med krig och fasor men också perioder av fred och välstånd. Slottsruinerna berättar också att inte ens en borg byggd i sten står för alltid, och att även en ruin till slut kan försvinna in i tidens dimma.

Har vi missat din favorit bland Sveriges slottsruiner och borgruiner får du gärna skicka in ett tips – kontaktformuläret hittar du här.