Militärhistoria


För att vara en neutral nation har Sverige en fascinerande militärhistoria att berätta och ett stort antal mer eller mindre officiella sevärdheter att besöka. De gigantiska fästningarna i Boden, Karlsborg och Karlskrona byggdes redan i början av 1900-talet och avspelar hur kriget såg ut när en invasion gjordes med marktrupper.

Under världskrigen byggdes långa försvarslinjer runt Sverige och mycket har lämnats till sitt öde och går idag att besöka, om än oftast på utsidan.

Kalla kriget är den sista delen av militärhistorien innan vi är inne på nutid och civilförsvarets bergrum och fabrikernas verkskydd har från att legat i malpåse idag börjat få nya användningsområden, men många består och ett besök underjord med ficklampa och ansiktsmask är kanske definitionen av en udda utflykt.