Kalla Kriget


Kalla krigets Sverige var en tid av paranoia, då Sovietunionen när som helst skulle kunna invadera Norrland för att på så sätt nå den norska Atlantkusten. I ett värsta tänkbara scenario behövde landet till och med vara förberett på att hotet om kärnvapenkrig skulle realiseras.

De militärhistoriska lämningarna från kalla krigets dagar i Sverige härstammar från alla delar av det forna totalförsvaret. Många är byggda underjord i bergrum, andra i fortifierade anläggningar ovan. Jämfört med sevärdheterna från beredskapsåren är de färre men när de finns är de istället mer spektakulära.

Läs mer om Sveriges försök att skapa en egen atombomb, hur radion skulle fortsätta sända medan bomberna föll och om andra sällsamma sevärdheter från kalla krigets dagar här.

Tipsa oss gärna om din egna favoritlämning från kalla kriget – kontaktformuläret hittar du här.