Skansar & Värn


Under beredskapsåren 1940 till 1945 byggdes ett stort antal befästningar i flera försvarslinjer runt om i Sverige. Det var dessa fortifierade anläggningar med värn, löpgravar och skyddsrum som skulle vara det främsta skyddet om Tyskland valde att invadera landet.

Den mest kända försvarslinjen är den 50 mil långa Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas för. När kriget tog slut 1945 hade man hunnit bygga osannolika 1063 värn av olika slag utmed den sydsvenska kusten. Skånelinjen avvecklades i slutet av 1990-talet och idag är merparten av värnen antingen plomberade eller rivna.

Annat var det med de större skansanläggningarna som uppfördes utmed gränsen mot Norge. Skansarna i Värmland, Dalarna och Dalsland uppfördes i all hast efter att Tyskland invaderat Norge 1940. Totalt under beredskapsåren byggdes 123 skansar i Värmland, 18 i Dalarna och minst 30 i Dalsland. Även här avvecklades anläggningarna i slutet av 1990-talet, men till skillnad från Skånelinjen lämnades ett stort antal intakta.

Följ med udda utflykter på en fortifikationshistorisk resa genom en tid då Sverige förberedde sig på brinnande krig. Tänd ficklampan, mota mot arachnofobin och kryp ned i bortglömda skansar och stridsvärn runt om i Sverige.

Tipsa oss gärna om din egna favoritskans – kontaktformuläret hittar du här.