Arbetslivsmuseer


Ett arbetslivsmuseum har som syfte att bevara och/eller gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden. Så säger i alla fall den statliga utredningen kring arbetslivsmuseer och idag finns omkring 1500 museer som kallar sig för ett.

Ett arbetslivsmuseum är inte bara museibyggnader utan innefattar också museijärnvägar, fartyg och till och med ett flygplan. Många arbetslivsmuseum drivs ideellt och kan vara väldigt specifika, och för en utomstående ganska obskyra.

På Udda Utflykter älskar vi arbetslivsmuseer, det stora spannet och oberäkneligheten gör att det alltid innebär ett äventyr att besöka ett. Ibland är det kul, ibland är det torrt som snus men man kan alltid vara säker på att ett besök till ett arbetslivsmuseum är intressant!

Upptäck arbetslivsmuseer som vi har besökt här, och tipsa gärna om ditt egna favoritmuseum!