Parker


En park är ett anlagt område med tillrättalagd natur som kan vara privat eller offentlig, stor eller liten, välskött eller bortglömd. Många gånger är parken en offentlig historia i en tätort där allmänheten strövar runt utan närmare eftertanke på om den innebär en sevärdhet eller inte.

Den anlagda parken har en ganska kort historia i Sverige där den växte fram under 1800-talets urbanisering. Då var det städernas medelklass som fått idén från de slottsträdgårdar och ville försköna stadsbilden med något liknande och eget. Idag är parken något de flesta ta för givet, självklara områden i den urbana miljön som ofta är ganska tråkiga.

Givetvis finns det också parker som kan bli till en udda utflykt, parker med säregna drag eller utseenden, eller som kan få en ytterligare dimension med en historisk kontext. När vi letar efter parker att besöka så är det grönområden i liknande kategorier vi söker, och vi har funnit en hel del runt om i Sverige.

Det kan vara parker uppbyggda med nationalromantiska ideal där falska ruiner ska minna om en tid som aldrig varit, bortglömda parker som av en eller annan anledning hamnat bortom de vanliga promenadstråken, parker som helt saknar grönska eller något annat som får den att sticka ut.

Upptäck obskyra parker i Sverige här!

Natur

Upptäck sevärdheter i andra kategorier.