Landskap


Varje landskap har sin särprägel och historia och för många betyder de fortfarande mer än de moderna länen. Influerade av psykogeografi väljer vi att att se på landet genom stora, hänförda ögon där mytologi, folktro och historia tillsammans utgör en helhet så mycket mer spännande än sina isolerade delar, en helhet där gränsen mellan saga och verklighet inte alltid är självklar och den subjektiva upplevelsen av en plats väger tungt. Välkommen till Udda Utflykter.