Udda Kyrkohistoria i Östergötland


Östergötlands kyrkliga historia går tillbaka till slutet av järnåldern. I det bördiga slättlandskapet skapades kungar av ättegårdarnas förmögenheter och stenkyrkor uppfördes, varav flera står än idag.

Landskapet präglas också av förändring, där socknar tillkommit och försvunnit, där bara ruinkullar och kvarlämnade gravstenar minner om forna tiders kyrkor.

Botanisera bland det udda, märkliga och annorlunda i Östergötlands kyrkohistoria här. Tipsa oss gärna om din egna favorit saknas – kontaktformuläret hittar du här.