Brattforshyttan

EN UDDA UTFLYKT


Brattforshyttan omtalas första gången i Gustav Vasas jordebok 1540. Då var det en mulltimmerhytta byggd i sten, timmer och mull och ägdes av fyra bergsmän. Genom åren har hyttan byggts om ett flertal gånger och det som finns bevarat idag är en typisk anläggning från 1800-talets andra hälft med masugn och rostugn uppförda 1835 respektive 1899.

I mitten av 1800-talet övergick man också till lancashiresmide som ökade produktionen. Av smedjan som var igång fram till 1918 finns idag bara husgrunder kvar på andra sidan ån, gömda i tät sly. Även om det främst är de två ugnarna samt kringliggande byggnader som bevarats åt eftervärlden är Brattforshyttan en av Värmlands bäst bevarade hyttanläggningar.

Kommer man från Karlstadshållet så är det fortfarande några mil kvar till Bergslagen och de stora gruvorna. Brattforshyttan är då den första påminnelsen om att man närmar sig järnbrukens land. Hyttan är låst och vi har ingen information hur eller när den visas upp för allmänheten men det är fritt att röra sig på området. Parkeringsficka och informationstavla finns i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 59.66654, 14.02146
  • Adress: Brattfors Hytta, 682 91 Filipstad
Öppna i Google Maps