Lilla Rytterne Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Lilla Rytterne kyrkoruin är tillsammans med den i Stora Rytterne bland de äldsta spåren efter kristendomen i Västmanland, och även de mest sevärda. Lilla Rytterne är den yngre av de två och uppfördes någon gång 1300-1400 när den västra delen av Rytterne socknen bröts ut till en annexsocken. Med sitt kraftiga torn var det en imponerande kyrka och under 1400-talet byggdes den även ut med två kryssvalv, sakristia och ett vapenhus.

När 1700-talet kom hade kyrkan i Lilla Rytterne länge fått förfalla och när socknarna 1776 bestämde sig för att gå ihop beslutades det samtidigt om en ny gemensam kyrka. De gamla medeltidskyrkorna fick som på så många andra platser fungera som stenbrott vid uppförandet av den nya. Kyrkan i Lilla Rytterne såg sin sista gudstjänst 1817 och sin sista begravning 1841.

Under 1930-talet påbörjade hembygdsföreningen det enorma projektet med att restaurera och konservera kyrkorna. Med hjälp från riksantikvarieämbetet och arbetskraft från värnpliktiga kunde Lilla Rytterne återinvigas i juli 1939.

De bägge ruinerna i Rytterne är givna besöksmål för den som åker Tidö Turistväg, men de är även väl värda en egen avstickare. Parkering och informationsskylt finns vid ruinen.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 59.508324, 16.398881
  • Adress: Lilla Rytterne kyrkoruin, 725 92 Västerås
Öppna i Google Maps