Laestadiuspörtet

EN UDDA UTFLYKT


I södra Sverige är det få som hört talas om laestadianismen och än färre har haft något att göra med den säregna väckelserören. Annat är det i landets nordligaste delar där traditionen efter Lars Levi Laestadius fortfarande är en högst levande del av kulturhistorien.

Det var den 1:a maj 1826 när Laestadius tillträdde som kyrkoherde i Karesuando. Han hade tidigare spenderat ett år som missionär bland samerna och skulle nu på allvar påbörja sin kyrkliga karriär. I det ödsliga Karesuando genomgick han flera prövningar med sjukdom och dödsfall i familjen. Det fick honom att allt mer fokusera sina tankar på dödsfruktan och själens frälsning, vilket lade grunden för det som senare skulle bli hans väckelserörelse.

Av hans år i Karesuando och den prästgård han bodde på finns idag bara Laestadiuspörtet bevarat. Pörtet är en liten oansenlig grå byggnad precis vid Muonioälven som han lät uppföra 1828. Pörtet består av ett större rum, en handkammare och en farstu. Inredningen består av bänkar från den gamla kyrkan i Karesuando, en altartavla från densamma samt porträtt på de första predikanterna från den laestadianska väckelsen.

Laestadiuspörtet är ett kulturminnesmärke och ett av två bevarade pörten från Laestadius liv. Det står öppet för besökare och är en given sevärdhet för den som råkar finna sig i det avlägsna Karesuando och är nyfiken på den lokala tron.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 68.44004, 22.47244
  • Adress: Laestadiusvägen 81, 980 16 Karesuando
Öppna i Google Maps